РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Рівненський державний гуманітарний університет
Науки:
історичні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15857-4329Р від 12.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

висвітлення новітніх науково-методичних розробок в галузі історії, історіографії, джерелознавства тощо. Пропагування і розповсюдження досягнень в розвитку сучасної історичної науки. Висвітлення наукових доробок вчених у галузях історичної науки тощо

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0362) 264883
FAX:
print.dep@rdgu.uar.net
вул. Ст. Бандери, 12, м. Рівне, 33000, Україна