РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Аспекти публічного управління
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Науки:
державне управління (26.05.2014) перереєстрація
державне управління (02.07.2020)
Спеціальності:
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20424-10224Р від 28.11.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-6420(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-8231(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

державне управління

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
CrossRef
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (056) 744-42-39
FAX:
aspects@ua.fm
вул. Святослава Хороброго, 25, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, Україна