РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Journal of Psychology Research
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
психологічні (07.10.2015) перереєстрація
психологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21545-11445Р від 21.08.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-9268(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7244(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

"Journal of Psychology Research" (попередня назва - «Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія») – це науковий журнал, який приймає статті високої якості, підготовлені стосовно найрізноманітніших питань дослідження. Вісник видається щорічно та запрошує стати своїми авторами професорів, науковців, студентів, експертів та практиків, зацікавлених у публікації результатів своїх наукових здобутків у різних академічних галузях психології та освіти.

"Journal of Psychology Research" (the previous title - «Dnipropetrovsk University Bulletin. Psychology Series») is a scientific journal that accepts high quality articles written about different research problems. The Journal is published annually and invites professors, scientists, students, experts and practitioners interested in publishing the results of their work in academic psychology to become its authors.

"Journal of Psychology Research" (прежнее название: «Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія») – это научный журнал, который принимает к печати статьи высокого качества, подготовленные касательно самых разнообразных вопросов исследования. Вестник издается ежегодно и приглашает стать авторами профессоров, ученых, студентов, экспертов и практиков, заинтересованных в публикации результатов своих научных поисков в разных академических областях психологи и образования.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
WorldCat
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Acad
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(056)374-98-07
FAX:
dec_fps@dsu.dp.ua
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49010, Україна