РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology
Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: Химия, химическая технология
останнє оновлення 16-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (17.03.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (17.03.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (17.03.2020)
181 - Харчові технології (17.03.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23780-13620Р від 14.02.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-0821(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

Проблематіка: висвітлення результатів досліджень у галузі хімії, хімічной технології та екології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707-60-51
FAX:
szelentcov@kpi.kharkov.ua,szelentcov@ukr.net
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна, каф. “Технології кераміки, огнеупорів, скла та емалей”