РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Психологія»
останнє оновлення 18-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
психологічні (29.09.2014) перереєстрація
психологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
53 - Психологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15547-4019 ПР від 13.07.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-1599(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-9387(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Психологія розвитку, навчання, виховання; психологія когнітивної, емоційно-вольовій, мотиваційної сфер особистості; психологія груп; психологія різних видів діяльності (навчання, праці, гри) та спілкування; психологія здоров’я; практична психологія; психологія сім’ї; психокорекція та психотерапія.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open AIRE
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
skovoroda.psychology.kh@gmail.com
Контактна особа Кузнецов Олексій Ігоревич
61166, Харківська область, м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 205