РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічні науки. Серія: Регіональна економіка
останнє оновлення 29-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Луцький національний технічний університет
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)
242 - Туризм (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15521-4093ПР від 07.07.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2707-6296(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-630X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику розглядаються актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України, формування недержавного сектору житлово-комунального господарства в регіоні, регіональної інноваційної інфраструктури, податкових надходжень, зовнішньоекономічної діяльності, підприємництва, регіональної транспортно-логістичної системи, ринків праці, регіонального маркетингу, менеджменту та забезпечення конкурентоспроможності регіону та функціонування регіональної системи управління підготовкою кадрів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0332) 78-99-52
FAX:
e-region@lutsk-ntu.com.ua
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Волинська обл., 43018, Україна