РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспектива»
останнє оновлення 26-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Рівненський державний гуманітарний університет
Науки:
психологічні (07.10.2016) перереєстрація
психологічні (15.04.2021)
Спеціальності:
53 - Психологія (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18713-7513 Р від 22.02.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-7503(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Теоретичні та практичні аспекти найважливіших проблем психологічної науки; аналіз психологічних закономірностей різних аспектів життя і діяльності людини, особливості розвитку психічного відображення, становлення індивідуальної свідомості та самосвідомості у процесі онтогенезу.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
kafedra_vikova@ukr.net
33027, Україна, м. Рівне, вул. Остафова, 31