РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: серія історична та філологічна
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Науки:
філологічні (09.03.2016)
історичні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20173-9973 ПР від 15.07.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-7086(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Статті присвячені осмисленню, інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і творчих концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір.

The articles are dedicated to comprehension, interpretation, research and development of IvanOhienko scientifi c concepts and their infl uence on modern educational sphere.

В журнале публикуются результаты научных исследований теоретического и практического направления в области международной и отечественной экономики, финансов и права.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання) (посилання) (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(03849) 3-88-43
FAX:
nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua
вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300, Україна