РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Історія та географія
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
історичні (07.10.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15543-4015 ПР від 17.07.2009

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-1866(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2313-2345(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

На сторінках даного видання знаходить відображення різноманітна тематика з проблем історії України - як соціально-економічної, так і політичної, питання розвитку освіти, науки, культури; широкий спектр наукових проблем із всесвітньої історії, історіографії та джерелознавства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open AIRE
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 700-48-01
FAX:
trubchaninov83@gmail.com
61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29