РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Лінгвостилістичні студії
останнє оновлення 13-12-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Науки:
філологічні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24655-14595ПР від 14.12.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 2 /р (із свідоцтва); 2 /р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-0923(print)
Мова повного тексту:
Українська, Білоруська, Польська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-6530(online)
Мова повного тексту:
Українська, Білоруська, Польська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите, внутрішнє

Тематика

Тематична спрямованість наукового журналу охоплює актуальні питання сучасної лінгвостилістики: поліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії; стилістичні ресурси української мови; стилістика різних типів текстів; порівняльні стилістичні дослідження; лінгвоперсонологія; стилістика діалектного мовлення; лінгвостилістичні параметри онімів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (068) 56-304-91
FAX:
lingvostud@ukr.net
Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, Волинський національний університет імені Лесі Українки