РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукове пізнання: методологія та технологія
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського"
Науки:
філософські (09.03.2016) перереєстрація
філософські (02.07.2020)
Спеціальності:
33 - Філософія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
33 - Філософія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17195-5965Р від 29.06.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1561-1264(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1068-820Х(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите

Тематика

Особлива місія журналу, направлена на розвиток сучасного наукового знання, дослідження пізнавального, ціннісного, соціально-політичного, морального та естетичного відношення людини до світу та людини. Особливе значення в журналі надається вивченню моральних складових розвитку суспільства, розвитку творчої особистості у сфері освіти.

Particular importance is given to the study in the journal moral components of development of society, the development of of the creative personality in the area of education.

Особая миссия журнала, направленна на развитие современного научного знания, исследование познавательного, ценностного, социально-политического, нравственного и эстетического отношения человека к миру и человеку. Особое значение в журнале придается изучению моральных составляющих развития общества, развитию творческой личности в сфере образования.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

048 732-09-52,,050 576-70-76,,067 714-51-33
FAX:
kaffilospnpy@gmail.com
Україна, 65020, м. Одеса, Одеська область, вул. Старопортофранківська, 26