РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
останнє оновлення 02-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Науки:
філологічні (29.09.2014) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20653-10473Р від 18.03.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-6353(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-6042(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Дослідження лінгвопоетологічних, когнітивно-прагматичних, стилістичних, структурних особливостей мови та мовлення, дискурсології та концептології, пропаганда наукових досягнень Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в галузі мовознавчих студій на Заході України.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

096 663-86-12
FAX:
editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, ауд. 302