РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Національного гірничого університету
Scientific Bulletin of National Mining University
останнє оновлення 23-06-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Науки:
геологічні (07.05.2019)
технічні (21.12.2015) за терміном
геологічні (21.12.2015) переєрестрація
економічні (07.05.2019)
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.05.2019)
103 - Науки про Землю (11.07.2019)
131 - Прикладна механіка (11.07.2019)
132 - Матеріалознавство (11.07.2019)
133 - Галузеве машинобудування (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
184 - Гірництво (11.07.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2071-2227(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2223-2362(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Academic Research Index (ResearchBib)
Google Scholar
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Бешта
Олександр Степанович
доктор наук (технічні), професор, Проректор з наукової роботи Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", Україна, Дніпро

Контактні дані

47-45-24
FAX:
NV.NGU@ukr.net
49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. К. Маркса, 19, корп. 3, к. 24 а