РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія
History Journal of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
історичні (16.05.2016) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21905-11805ПР від 05.02.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-9012(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380-372-524900
FAX:
dobrz@chnu.edu.ua
58012, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2