РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Освітологія
Oświatologia
останнє оновлення 28-12-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
педагогічні (04.07.2014) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
філософські (04.07.2014) перереєстрація
філософські (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
033 - Філософія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20387-10187 Р від 28.11.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-3012(print)
Мова повного тексту:
Українська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-124X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Польська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Науковий журнал «Освітологія» є українсько-польким/ полько-українським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти - освітології. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти.

The Journal’s Scope. The research in this publication reveals methodological principles of educology, and aimed at opening interdependence of the educology with other branches of scientific knowledge, that make up the contents of educational science: philosophy of education, history of education, education policy, education law, education management, economics of education, sociology of education and culturology of education. Joint research, exchange of information and experience will further improve the level of education in Ukraine and the Republic of Poland and development of mutual understanding and creative achievements of our people.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
InfoBase Index (IBI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) (посилання)
WorldCat (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) (посилання)
JOURNAL FACTOR (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Dimensions (посилання)
Scilit (посилання)
Lens (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Сисоєва
Світлана Олександрівна
Svitlana
Sysoieva
доктор наук (педагогічні), професор, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національна академія педагогічних наук України, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-2499-732X, ResearcherID: B-2465-2019
Тадеуш
ЛЕВОВИЦЬКИЙ
Tadeush
Levovitski
почесний голова Комітету педагогічних наук Польська академія наук, Республіка Польща
Відповідальний Редактор
Галина
КАЛІНІЧЕВА
Halyna
Kalinicheva
кандидат наук (історичні), доцент, старший науковий співробітник НДЛ освітології Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-7978-1844
Член Редколегії
Олена
АЛЕКСАНДРОВА – доктор філософських наук, професор,
доктор наук (філософські), професор, декан історико-філософського факультету Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-0030-1367
Олександр
ГОРБАНЬ
доктор наук (філософські), професор, професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-2321-5963, ResearcherID: Y-5625-2018
Дерека
Тетяна Григорівна
Tetiana
Dereka
доктор наук (педагогічні), доцент, професор кафедри теорії та методики фізичної культури Інституту фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна, Суми, ORCID: 0000-0003-0998-1821, ResearcherID: ABF-8747-2020
Лях
Тетяна Леонідівна
Lyakh
Tetyana
кандидат наук (педагогічні), доцент, Завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-8807-0497, ResearcherID: N-5194-2015
Олексюк
Ольга Миколаївна
Olha
Oleksyuk
доктор наук (педагогічні), професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-4252-2352, ResearcherID: S-6188-2018
ПАЛАМАР
Світлана Павлівна
Svitlana
Palamar
кандидат наук (педагогічні), старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-6123-241X
Барбара
ГРАБОВСЬКА
Barbara
Hrabovska
доктор наук (педагогічні), University of Silesia in Katowice, The Republic of Poland, ORCID: 0000-0003-2558-0294
Малгожата
КАМІНЬСЬКА
Malgozhata
Kaminska
кандидат наук (педагогічні), доцент, викладач Факультету педагогіки Вища школа імені Павла Влодковіца у Плоцьку, Республіка Польща, ORCID: 0000-0003-1768-021Х
Стефан
МЄШАЛЬСЬКИЙ
Stefan
Mieszalski
доктор наук (педагогічні), професор звичайний кафедри дидактики та педевтології Варшавський університет, Республіка Польща, ORCID: 0000-0002-5838-7266
Ева
ОГРОДСЬКА-МАЗУР
Ewa
Ogrodzka-Mazur
доктор наук (педагогічні), професор, заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва Факультету етнології і наук про освіту Сілезький університет в Катовіцах, Республіка Польща, ORCID: 0000-0001-9990-6176
Габріела
ПЄХАЧЕК-ОГЕРМАН
Gabriela
Piechaczek-Ogierman
доктор наук (педагогічні), Факультет етнології і наук про освіту, Сілезький університет в Катовіцах, Республіка Польща, ORCID: 0000-0003-4425-7732
Анна
ШАФРАНСЬКА
Anna
Szafrańska
кандидат наук (педагогічні), декан педагогічного факультету Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку,, Республіка Польща, ORCID: 0000-0001-5622-1441
0
Марія
ХМЄЛЕВСЬКА
Maria
Сhmielewska
доктор наук (педагогічні), Сілезький університет в Катовіцах, Республіка Польща, ORCID: 0000-0001-9797-2591

Контактні дані

(044)426-84-05
FAX:
ndl.osv@kubg.edu.ua
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-б