РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Радіоелектронні і комп’ютерні системи
останнє оновлення 01-12-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Науки:
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
технічні (27.09.2021)
фізико-математичні (27.09.2021)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (15.10.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.10.2019)
124 - Системний аналіз (15.10.2019)
125 - Кібербезпека (15.10.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.10.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (15.10.2019)
171 - Електроніка (15.10.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (15.10.2019)
173 - Авіоніка (15.10.2019)
163 - Біомедична інженерія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6987 від 19.02.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 1814-4225(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-2012(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Журнал відображає наукові досягнення діяльності вчених вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, виробничих підприємств, потенційних претендентів наукових ступенів і звань в області радіоелектронних і комп'ютерних систем за наступними напрямками: конструювання, технологія і організація виробництва радіотехнічних систем і комплексів, розробка комп'ютерних систем, використання інформаційних технологій та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами.

Журнал отражает научные достижения деятельности ученых ВУЗов, НИИ, производственных предприятий Украины, потенциальных соискателей ученых степеней и званий в области радиоэлектронных и компьютерных систем по следующим направлениям: конструирование, технология и организация производства радиотехнических систем и комплексов, разработка компьютерных систем, использование информационных технологий и информационных технологий в управлении предприятиями, программами и проектами.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Inspec
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) (посилання)
AcademicKeys
InfoBase Index (IBI)
Google Scholar (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

80 57 7884381,38 067 1205222
FAX:
ntrio@khai.edu,lesch@xai.edu.ua,aleksandr.leshchenko@gmail.com
УКРАЇНА, 61070, Харківська область, м. Харків-70, вул.Чкалова, 17, каф.302, Редакція журналу АКТТ, кімн. 510 радіокорпуса