РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український неврологічний журнал
Ukrainian Neurological Journal
Украинский неврологический журнал
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
ПП "ІНПОЛ ЛТМ"
Науки:
медичні (07.10.2015) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13471-2355ПР від 09.11.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1998-4235(print) наклад: 1000
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1183(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

«Український неврологічний журнал» представляє результати фундаментальних досліджень у сфері неврології, розглядає перспективи розвитку української неврологічної науки і практики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
В.
С. Мельник
Голова редакційної ради
Л.
І. Соколова
0
В.
П. Лисенюк
Т.
С. Міщенко
О.
К. Напрєєнко
В.
І. Цимбалюк
Т.
М. Черенько
Н.
Ю. Бачинська
В.
І. Боброва
І.
А. Григорова
О.
М. Дзюба
І.
М. Карабань
О.
А. Козьолкін
В.
В. Кузнєцов
М.
І. Лісяний
С.
П. Московко
Т.
І. Негрич
Г.
Г. Скибо
О.
В. Ткаченко
С.
І. Шкробот
V.
Caso
V.
Lisnic
E.
Trinka

Контактні дані

(044)-298-00-60,(044)-298-00-61
vitapol3@gmail.com
Контактна особа Ольга Берник
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179