РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Управління проектами, системний аналіз і логістика
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний транспортний університет
Науки:
технічні (13.07.2015)
економічні (13.07.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8652 від 16.04.2004

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-8635(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Праці, які входять до наукового журналу, присвячені питанням розробки наукових основ, моделей, методів і алгоритмів системного аналізу та логістики в проектах удосконалення виробничо-господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності підприємств транспортної інфраструктури та пошуку прогресивних технологій виробництва, експлуатації і ремонту рухомого складу за сучасних умов.

The scientific journal articles are devoted to the development of scientific bases, models, methods and algorithms of system analysis and logistics within the enhancement projects of industrial, economic, financial and social activities of transport enterprises and to the search of advanced manufacturing technologies, rolling stock operation and maintenance under current conditions.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 280-19-45.
FAX:
upsalntu@gmail.com
01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1. Національний транспортний університет