РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Часопис соціально-економічної географії
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
географічні (06.03.2015) перереєстрація
географічні (28.12.2019)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (28.12.2019)
106 - Географія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-1333(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-1130(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі.

The «Human Geography Journal» deals with modern problems of society being solved with human geography, and displays results of the newest researches in this field. The articles of theoretical issues and practical application of the human geography researches inUkraine’s regions and in the world are published of above journal. Actuality of this scientific journal is accounted for enhancing the role of the human-geographical researches in Ukrainian and foreign practice.

В журнале раскрываются вопросы теории и практического применения исследований социально-экономической географии в регионах Украины и в мире. В журнале публикуются статьи теоретико-методологического и прикладного характера, которые отражают результаты общественно-географических исследований ведущих ученых, преподавателей, аспирантов Украины и зарубежных стран.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
InfoBase Index (IBI)
Scientific Indexing Services (SIS)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
Open Academic Journals Index (OAJI)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707-52-74
FAX:
chseg@karazin.ua
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківська область, 61022, Україна