РЕЄСТР наукових фахових видань України

Economic Processes Management
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
економічні (29.12.2014)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р. (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-6293(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Наукове видання висвітлює актуальні теоретичні; методологічні та практичні аспекти управління економічними процесами

Research publication covers the important issues of current methodological; theoretical; methodical and practical aspects of management of economic processes.

Научное издание размещается в открытом доступе и освещает актуальные методологические; теоретико-методические и практические аспекты управления экономическими процессами.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0542) 68-77-39,38 (0542) 68-77-37
FAX:
epm.journal@gmail.com
40007 Суми, Україна, вул. Римського-Корсакова 2, Сумський державний унiверситет, Редколегія журналу “Управління економічними процесами”, Кафедра економічної теорії