РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Військово-історичний меридіан
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут історії України НАН України
Науки:
історичні (04.07.2014)

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р. (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-1326(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Історія Другої світової та німецько-радянської війн, локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття; теоретичне та практичне музеєзнавство; інтеграція історичної науки з музейною практикою

History of the Second World War and the Great Patriotic War, local wars and armed conflicts of the 20th century; theoretical and practical museology; integration of historical science with museum practice

История Второй мировой и немецко-советской войн, локальных войн и вооруженных конфликтов ХХ столетия; теоретическое и практическое музееведение; интеграция исторической науки с музейной практикой

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 286-27-48, (044) 285-64-49, 38(067) 660-06-45
FAX:
vim.gpw@ukr.ne
01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 24, кім. 204.