РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Історія науки і біографістика
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
Науки:
історичні (04.07.2014)

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р. (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: (online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

історія формування та розвитку наукових шкіл, проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань сьогодення

Нistory of the formation and development of scientific schools, the problems of forming a new conceptual vision of the history of science and biographical studies, the evolution of the social function of science and methods of scientific studies, the ways of involvement scientific heritage to solving urgent issues of today

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scientific Indexing Services (SIS)
InfoBase Index (IBI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38044) 258-23-18,(38044) 526-05-09
FAX:
nnsgb_vydav@ukr.net
03127, Київ – 127, вул. Героїв Оборони, 10