РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences
останнє оновлення 14-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Науки:
філологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
35 - Філологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23685-13525Р від 27.12.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-7642(print)
Мова повного тексту:
Українська, Польська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-4463(online)
Мова повного тексту:
Українська, Польська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

висвітлення наукових досліджень з педагогічних, психологічних, філософських, історичних, фізико-математичних, природничих та філологічних наук

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

974936742,
FAX:
visnyk.philology.zdu@gmail.com
Контактна особа Гримашевич Галина Іванівна
вул. В. Бердичівська, 40, корп. 1, кім. 204, м. Житомир, Житомирська область, 10008, Україна