РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал будівництва та архітектури
Украинский журнал строительства и архитектуры
Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture
останнє оновлення 23-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
191 - Архітектура та містобудування (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (28.12.2019)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (28.12.2019)
263 - Цивільна безпека (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22724-12624ПР від 04.05.2017

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-2676(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

«Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» є рецензованим фаховим науковим періодичним виданням з питань будівництва та архітектури та суміжних галузей науки і техніки. Видання публікує наукові статті з метою їх поширення серед науковців України та за її межами.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
InfoBase Index (IBI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
WorldCat
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
International Institute of Organized Research (I2OR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
evseeva@i.ua, visnyk.pgasa@gmail.com
вул. Чернішевського, 24-A, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49044, Україна