ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Algebra and discrete mathematics
останнє оновлення 16-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України
Науки:
фізико-математичні /01.01.06 / (07.05.2019)
Спеціальності:
111 - Математика (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 5885 від 21.02.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1726-3255(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2415-721X(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Сучасні дослідження в усіх областях алгебри (загальна алгебра, напівгрупи, групи, кільця і модулі, лінійна алгебра, алгебраїчна геометрія, універсальна алгебра, гомологічна алгебра і т.д.) та дискретної математики (комбінаторний аналіз, теорія графів, математична логіка, теорія автоматів , теорія кодування, криптографія і т.д.)

The aim of the journal "Algebra and Discrete Mathematics" (as ADM below) is to present timely the state-of-the-art accounts on modern research in all areas of algebra (general algebra, semigroups, groups, rings and modules, linear algebra, algebraic geometry, universal algebras, homological algebra etc.) and discrete mathematics (combinatorial analysis, graphs theory, mathematical logic, theory of automata, coding theory, cryptography etc.)

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Попов
Андрій Б.
Popov
Andrey B.

Контактні дані

adm.journal@gmail.com,ab.popov.edu@gmail.com
Контактна особа Попов Андрій
Юридична адреса: м. Старобільськ,Фактична адреса: м. Полтава