РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Health Economics and Management Review
останнє оновлення 28-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
економічні (10.10.2022)
медичні (10.10.2022) відмовлено
державне управління (23.12.2022)
Спеціальності:
051 - Економіка (10.10.2022)
071 - Облік і оподаткування (10.10.2022)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (10.10.2022)
073 - Менеджмент (10.10.2022)
075 - Маркетинг (10.10.2022)
076 - Підприємництво та торгівля (10.10.2022)
292 - Міжнародні економічні відносини (10.10.2022)
229 - Громадське здоров’я (10.10.2022) відмовлено
281 - Публічне управління та адміністрування (23.12.2022)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-4626(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2786-4634(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Тематика

Журнал Health Economics and Management Review сприяє розвитку наукової співпраці та міжнародному розповсюдженню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик забезпечення управління в сфері охороною здоров’я в контексті глобалізації, екологізації, цифровізації соціально-економічного розвитку. Тематичні напрямки: зміни в економічних, соціальних, поведінкових, фінансових та екологічних процесах розвитку країн в умовах епідемій (COVID-19, Ebola тощо); управління в сфері охорони здоров’я (управління людськими ресурсами, психологія лідерства, корпоративна культура, мотивування тощо); маркетинг у сфері надання медичних послуг, медичного страхування; фармацевтичний маркетинг; фінансові інструменти в сфері охорони здоров’я, міжнародна фінансова інфраструктура державної політики охорони здоров’я; міжнародні та національні парадигми політики суспільної охорони здоров’я; реформи в системі охорони здоров’я; облік, звітність, аудит та оподаткування в сфері охорони здоров’я; юридичні аспекти в сфері охорони здоров’я; стандартизація та управління якістю, етика в галузі охорони здоров’я; інформаційні технології та диджиталізація організацій охорони здоров’я; соціально-економічні наслідки поганого самопочуття та біотероризму; бізнес-моделі надання медичних послуг, захист інтересів споживачів; попередження захворювань та зміцнення здоров’я: соціальні та економічні аспекти; філософія охорони здоров’я; гендерна та соціальна рівність, захист корпоративних та особистих прав та свобод у сфері охорони здоров’я.

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-0542-665-104
FAX: +38-0542-665-114
hem_editor.armg@fem.sumdu.edu.ua,hem.mngeditor@gmail.com
Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2