ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Biopolymers and Cell
останнє оновлення 16-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
НАН України
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Науки:
біологічні (06.03.2015) перереєстровано
біологічні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020)
хімічні (06.03.2015) перереєстрація
хімічні (24.09.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (02.07.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (02.07.2020)
102 - Хімія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15040-3662 ПР від 15.04.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 4-6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0233-7657(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1993-6842(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

мультидисциплінарний журнал, відкритого доступу, що публікує роботи з досліджень структури і функції біомолекул, розробки у галузі генної інженерії, клітинної біології і біотехнології, що присвячені вивченню регуляції експресії геному і молекулярних механізмів дифференціювання клітин про- та евкаріотів, досягненя біоорганічної хімії і біології пептидів, нуклеозидів, модифікованих олігонуклеотидів, створення нових та модифікації існуючих методів, що застосовуються у молекулярній біології і сумісних дисциплінах

Biopolym. Cell is an open access peer-reviewed international journal that publishes original contributions in molecular biology and related areas:Structure and function of biopolymers in different cells at different conditions,Genome regulation, Molecular mechanisms of differentiation, Oncogenesis,Cell-virus interaction,Biotechnology,Bioorganic chemistry,Drug design,Biology of peptides, nucleoside derivatives and modified oligonucleotides

Biopolym. Cell мультидисциплинарный рецензируемый научный журнал открытого доступа, публикующий работы по исследованиям структуры и функции биомолекул, разработкам в области генной инженерии, клеточной биологии и биотехнологии, изучению регуляции экспрессии генома и молекулярных механизмов дифференцирования клеток про- и эукариот, биоорганической химии и биологии пептидов, нуклеозидов, модифицированных олигонуклеотидов, а так же модификации существующих методов применяемых в молекулярной биологии и сопутствующих дисциплинах

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Scopus (посилання)
Index Copernicus
BIOSIS Previews
Biological Abstracts
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
EBSCOhost
Hinari
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 526 07 89
FAX: +38 (044) 526 07 89
biopolym.cell@gmail.com,j_bpcell@imbg.org.ua
Biopolymers and Cell, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, 150, вул. Академіка Заболотного, м. Київ, Україна, 03680