ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Economics, Entrepreneurship, Management
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Львівська політехніка»
ТОВ «Наукові журнали»
Науки:
економічні (21.12.2015) перереєстрація
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.04.01, 21.04.02, 21.08.01 / (11.07.2019)
Спеціальності:
051 - Економіка (11.07.2019)
071 - Облік і оподаткування (11.07.2019)
073 - Менеджмент (11.07.2019)
075 - Маркетинг (11.07.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (11.07.2019)
232 - Соціальне забезпечення (11.07.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20323-11123 від 16.03.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3435(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2413-6434(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Тематика

дослідження проблемних питань сучасних фінансово-економічних процесів, висвітлення шляхів їх вирішення, обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями, надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.

The main program objectives magazine:research issues of modern financial and economic processes, highlighting their solutions,exchange of scientific ideas, research methodology and practical achievements,providing information field for discussion discuss new theories, research on the intersection of science.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 2582243,(032) 2582127
FAX:
I.Yaremko@i.ua
Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, 79013, м. Львів, Львівська область, Україна