РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Lex portus
останнє оновлення 17-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національний університет «Одеська юридична академія»
Громадська організація "Морська асоціація "Святий Миколай"
Громадська організація “Лекс Портус”
Науки:
юридичні (13.03.2017) перереєстровано
юридичні (17.03.2020) відмовлено у фаховості
юридичні (14.05.2020) перереєстрація
юридичні (29.06.2021)
Спеціальності:
081 - Право (17.03.2020) відмовлено у фаховості
081 - Право (14.05.2020) перереєстровано
081 - Право (29.06.2021)
293 - Міжнародне право (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24448-14328ПР від 16.06.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-101X(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2617-541X(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

поширення інформації та побудова наукової платформи для обговорення актуальних тенденцій у розвитку державної митної справи, морської діяльності, обігу інформації, а також інших аспектів публічного права та публічного адміністрування.

The journal is focused on sharing information and providing the platform for scientific discussion of the important trends of development of the customs service, maritime activities, information turn ower and other aspects of public law and public administration.

распространение информации и построение научной платформы для обсуждения актуальных тенденций в развитии государственной таможенного дела, морской деятельности, обращения информации, а также другие аспекты публичного права и публичного администрирования.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
info@lexportus.net.ua
Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра морського та митного права, Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, Одеська область, 65009, Україна