ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Regulatory Mechanisms in Biosystems
останнє оновлення 17-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
біологічні (09.03.2016) перереєстрація
медичні (11.07.2016) перереєстрація
біологічні (18.12.2018)
сільськогосподарські (18.12.2018)
ветеринарні (18.12.2018)
медичні (15.03.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (18.12.2018)
101 - Екологія (18.12.2018)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (18.12.2018)
221 - Стоматологія (18.12.2018)
222 - Медицина (15.03.2019)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22623-12523 ПР від 24.03.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-8521(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2520-2588(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Regulatory Mechanisms in Biosystems публікує рецензовані оригінальні дослідження та огляди статей у всіх аспектах регуляторних механізмів в біологічних системах від молекулярного рівня організації до рівня організму. Цей журнал в основному фокусується на фізіологічних механізмах регуляції обмінних процесів, біохімічних та фізіологічних особливостей будь-яких видів, включаючи людей. Регуляторні механізми в біосистемах публікують матеріали у таких основних галузях: біохімія, біоінформатика, біофізика, клітинна біологія, ендокринологія, генетика, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, фізіологія, неврологія, фармакологія, токсикологія. Дізнайтесь більше

Regulatory Mechanisms in Biosystems publishes peer-reviewed original research and review articles across all aspects of regulatory mechanisms in biological systems from the molecular level of organisation to the level of the organism. This journal mostly focuses on physiological mechanisms of regulation of metabolic processes, biochemical and physiological features of any species including human beings. Regulatory Mechanisms in Biosystems publishes contributions in the following basic areas: biochemistry, bioinformatics, biophysics, cell biology, endocrinology, genetics, immunology, microbiology, molecular biology, physiology, neuroscience, pharmacology, toxicology

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
CrossRef
EBSCOhost
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Google Scholar
Hamburg State and University library
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
WILBERT
Worldwide scientific and educational Library
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature)
Universiteitsbibliotheek Gent
University Library Lugano
BIU Sante
CABI - Helminthological Abstracts
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Бондаренко
Ігор М.
Bondarenko
Igor M.
професор онкології Дніпровська медична академія, Україна, Дніпро, https://scholar.google.com.ua/citations?user=erjRFNQAAAAJ&hl=uk

Контактні дані

+38-050-939-07-88,+38-093-113-60-63
FAX:
brigad@ua.fm,Guslistyj@i.ua
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49010, Україна