РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Авіаційно-космічна техніка і технологія
Aerospace technical and technology
Авиационно-космическая техника и технология
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Науки:
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (11.07.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (11.07.2019)
122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019)
124 - Системний аналіз (11.07.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (11.07.2019)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (11.07.2019)
173 - Авіоніка (11.07.2019)
131 - Прикладна механіка (11.07.2019)
132 - Матеріалознавство (11.07.2019)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (11.07.2019)
272 - Авіаційний транспорт (11.07.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.10.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24442-14382P від 14.05.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-7337(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-2217(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

Журнал відображає наукові досягнення діяльності вчених вищіх навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, виробничих підприємств, потенційних претендентів вчених ступенів та звань в області проблем розвитку теорії, практики конструювання і технології авіаційно-космічної техніки, систем управління, радіоелектронних систем, комп'ютерних систем і інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами

Field of science and issues in focus: Journal reflects the problems of the development of theory, design practices and technologies of aviation-space technology; control systems; electronic systems; computer systems and information technologies in the management of enterprises, programs and projects.

Журнал отображает научные достижения деятельности ученых высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, производственных предприятий, потенциальных претендентов ученых степеней и званий в области проблем развития теории, практики конструирования и технологии авиационно-космической техники; систем управления; радиоэлектронных систем; компьютерных систем и информационных технологий в управлении предприятиями, программами и проектами.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) (посилання)
AcademicKeys
WorldCat
Google Scholar (посилання)
InfoBase Index (IBI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 57 7884381,+38 067 1205222
FAX:
ntrio@khai.edu,lesch@xai.edu.ua,aleksandr.leshchenko@gmail.com
УКРАЇНА, 61070, Харківська область, м. Харків-70, вул.Чкалова, 17, каф.302, Редакція журналу АКТТ, кімн. 510 радіокорпуса