РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Автомобільний транспорт
Automobile Transport
Автомобильный транспорт
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Науки:
технічні (29.09.2014) перереєстрація
технічні (07.05.2019) перереєстрація
технічні (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
132 - Матеріалознавство (07.05.2019)
133 - Галузеве машинобудування (07.05.2019)
274 - Автомобільний транспорт (07.05.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (07.05.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23525-13365ПР від 08.06.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2219-8342(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2309-981X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Збірник заснований у 1998р. і присвячений вирішенню проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених у галузі експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки.Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної області.

Collection was founded in 1998 and is dedicated to road transport improving and development problems solving, research experience exchange, experimental work of scientists in vehicles operation, repair, automobiles and tractors production, automotive engines, automotive electronics and mechatronics.The collection is designed for researchers, teachers, students, road transport engineers.

Сборник основан в 1998г. и посвящен решению проблем усовершенствования и развития автомобильного транспорта Украины, обмену опытом проведения научных исследований, экспериментальной деятельности ученых в области эксплуатации, ремонта автомобилей, автотракторостроения, автотракторных двигателей, автомобильной электроники и мехатроники.Сборник рассчитан на ученых, преподавателей, студентов, инженеров автотранспортной области.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 700-38-72
FAX:
rio@khadi.kharkov.ua
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Петровського 25, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна