ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Агрохімія і ґрунтознавство
останнє оновлення 02-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського"
Науки:
сільськогосподарські (29.12.2014) перереєстрація
сільськогосподарські (28.12.2019)
біологічні (29.12.2014) перереєстрація
біологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія та біохімія (28.12.2019)
201 - Агрономія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 758 від 29.06.1994

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0587-2596(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-6852(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну наукову інформацію та обґрунтовані висновки. Згідно з наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузях сільськогосподарські і біологічні науки за спеціальностями: 03.00.18 - ґрунтознавство (біологічні науки), 06.01.03 - агроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки), 06.01.04 - агрохімія (сільськогосподарські науки).

We publish original papers by results of theoretical, experimental and methodical researches in actual directions of soil science, agrochemistry, agroecology, agriculture and other sciences. Papers should contain the original scientific information and substantiated conclusions. According to the order of Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1528 (29.12.2014) the Journal is included into the list of specialized scientific publications of Ukraine in the field of agricultural and biological sciences on the specialties:03.00.18 - Soil science (biological sciences) 06.01.03 - Agro-soil science and agrophysics (agricultural sciences) 06.01.04 - Agrochemistry (agricultural sciences)

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38057-7041665
FAX:
agrochemsoilsci.org@gmail.com
Контактна особа Лактіонова Тетяна Миколаївна
Чайковська, 4, м. Харків, Харківська область, 61024, Україна