РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні проблеми держави і права
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Одеська юридична академія»
Науки:
юридичні (09.03.2016) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
Спеціальності:
081 - Право (17.03.2020)
262 - Правоохоронна діяльність (17.03.2020)
293 - Міжнародне право (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19035-7825 ПР від 14.11.2011

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-818X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе"

Тематика

актуальні питання філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні так і у країнах Європейського Союзу та світу

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 095 301 17 48
FAX:
ap@apdp.in.ua
вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65009