ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Альгологія
Algologia
Альгология
останнє оновлення 26-01-2024
Категорiя А
Засновник(и):
НАН України
Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України
Науки:
біологічні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія та біохімія (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 146 від 15.10.1993

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0868-8540(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-5984(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1521-9429(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1940-4328(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе"

Тематика

ботаніка, вивчення водоростей

Algologia is a peer-reviewed journal sponsored by Department of General Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine and N.G. Kholodny Institute of Botany. It embraces the following subjects:Systematics, Phylogeny and Problems of Evolution of Algae (including cyanobacteria)Morphology, Anatomy, Cell Biology, Reproduction and Life CyclesGenetics and Molecular BiologyPhysiology, BiochemistryEcology, Cenology and ConservationFlora and GeographyFossil AlgaeNew Taxa and Noteworthy RecordsApplied Algology

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Kirpenko
Nataliya I.
Україна

Контактні дані

(044)235-13-11
FAX:
algologia@ukr.net
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ, вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна