ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Альманах права
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Науки:
юридичні (25.04.2013) нечинний
юридичні (04.04.2018) перереєстрація
юридичні (28.12.2019)
Спеціальності:
081 - Право (28.12.2019)
293 - Міжнародне право (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18431-7231 Р від 02.12.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2313-5174(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Доктринальні проблеми, які висвітлюються на сторінках журналу є відповіддю на практичні виклики життя, зокрема, реформаторські старти держави, громадська думка щодо них, полілог держави, громадянського суспільства та особи, роль права в усіх означених процесах як найбільш дієвого регулятора суспільних відносин. Особливим вектором рубрикацій журналу стає проблематика пов’язана із захистом прав, свобод та законних інтересів людини, зокрема, розглядаються теоретичні засади пов’язані з диференціацією прав, специфікацією прав (права окремої групи, наприклад, молоді), а також висвітлюються способи, методи та форми гарантування і забезпечення прав особи.

The doctrinal issues highlighted in the journal pages are an answer to the practical challenges of life, in particular, the reformist starts of the state, public opinion about them, the polylogist of the state, civil society and individuals, the role of law in all these processes as the most effective regulator of social relations. Issues related to the protection of human rights, freedoms and legitimate interests are a particular vector of the magazine's rubrics, in particular, the theoretical principles related to the differentiation of rights, the specification of rights (rights of a particular group, for example, youth), ways, methods and forms of guaranteeing and securing the rights of the individual are also covered.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 278-80-24
FAX: (044) 278-80-24

вул. Трьохсвятительська, 4, кімн. 202, м. Київ, 01601, Україна