РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Архів клінічної медицини
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
Науки:
медичні (16.05.2016) перереєстрація
медичні (17.03.2020) перереєстрація
медичні (02.07.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (17.03.2020)
221 - Стоматологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6296 від 09.07.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-7007(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-9853(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення актуальних питань теоретичної і практичної медицини, медичної освіти, історії медицини

The Journal of Research and Practice “Archive of Clinical Medicine” is a journal covering innovative research and practice in medicine. It publishes the results of original clinical research, review papers, case reports and the results in sphere of medical education.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
CrossRef
Index Copernicus (посилання)
WorldCat (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
CORE (посилання)
Open AIRE (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0342) 53-79-84
FAX: (03422) 2-42-95
acm@ifnmu.edu.ua,opopadynets@ifnmu.edu.ua
Контактна особа Попадинець Оксана Григорівна
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018, Україна