РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Архітектурний вісник КНУБА
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет будівництва і архітектури
Науки:
архітектура (04.07.2014) перереєстрація
архітектура (27.09.2021)
Спеціальності:
191 - Архітектура та містобудування (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20217-10017 Р від 15.08.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-8661(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

видання призначене для висвітлення результатів наукових досліджень та вивчення актуальних проблем в галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови та інших аспектів комплексного впровадження принципів формування подальшого розвитку архітектури

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 241-55-64
FAX:
avknuba@gmail.com
Архітектурний факультет КНУБА, Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, каб. 217, вул. І. Клименка, 2, м. Київ, Україна