ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Біотехнологія
Biotechnologia Acta
Биотехнология
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Науки:
біологічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2017) перереєстрація
біологічні (07.05.2019)
технічні (07.05.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (07.05.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19650-9450 ПР від 30.01.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-7751(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2410-776X(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

молекулярна біотехнологія; нанобіотехнологія; імунобіотехнологія, біосенсорика та молекулярна діагностика; технологія одержання біологічно активних речовин; біотехнологія трансгенних організмів; біотехнологія одержання продуктів та їстівних домішок; стовбурові клітини та генна терапія; біотехнологія і здоров'я людини; біотехнологічні прилади та промислове обладнання; агробіотехнологія; біодеструкція та утилізація відходів; правові та етичні аспекти біотехнології

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

EBSCOhost
Google Scholar
CrossRef
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Chemical Abstracts Service (CAS)
Open Academic Journals Index (OAJI)
JournalTOCs
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
WorldCat
ProQuest
Cornell University Albert R_ Mann Library
NEICON
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Academic Research Index (ResearchBib)
GIGA Information Centre
InfoBase Index (IBI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380-44) 235-14-72
FAX:
biotech@biochem.kiev.ua
вул. Леонтовича, 9, м. Київ, 01601, Україна