РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Будівельне виробництво
Строительное производство
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"
Київський національний університет будівництва і архітектури
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстровано
технічні (16.05.2016) перереєстровано
економічні (14.05.2020)
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020) відмовлено у фаховості
073 - Менеджмент (17.03.2020) відмовлено у фаховості
051 - Економіка (14.05.2020)
073 - Менеджмент (14.05.2020)
191 - Архітектура та містобудування (02.07.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16642-5114 від 07.05.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0135-1702(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

висвітлення нових напрямків у технології будівельних процесів, а також деяких аспектів економіки будівельного виробництва та удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловому та житловому будівництві

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 248-48-68
FAX:
vistavca@ukr.net
м. Київ, пр. Лобановського 51, Україна 03680