РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Буковинський математичний журнал
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
фізико-математичні (11.07.2016) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
Спеціальності:
111 - Математика (17.03.2020)
113 - Прикладна математика (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19465-9265 ПР від 07.11.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-4001(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

математичний аналіз, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне моделювання та обчислювальні методи

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Fiz Karlsruhe Zentralblatt MATH (zbMATH)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0372) 58-48-70
FAX:
appl-dpt@chnu.edu.ua
вул. Унiверситетська, 28, м.Чернiвцi, Чернiвецька обл., 58012, Україна