РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ветеринарна медицина
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН
Науки:
ветеринарні (06.03.2015) перереєстрація
біологічні (02.07.2020)
ветеринарні (02.07.2020)
медичні (24.09.2020) відмова у фаховості
фармацевтичні (24.09.2020) відмова у фаховості
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (02.07.2020)
222 - Медицина (24.09.2020) відмова у фаховості
224 - Технології медичної діагностики та лікування (24.09.2020) відмова у фаховості
226 - Фармація, промислова фармація (24.09.2020) відмова у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15925-4397 Р від 26.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0321-0502(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У збірнику висвітлюються актуальні питання з проблеми біобезпеки та біозахисту; ветеринарної вірусології та мікробіології; епізоотології та інфекційних хвороб; імунології; ветеринарної патології та морфології; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; паразитології; ветеринарної фармакології та токсикології; якості і безпечності продукції тваринництва; ветеринарно-санітарної експертизи; екологічної та хімічної безпеки; біотехнології; провайдингу інновацій у ветеринарній медицині та історії ветеринарної медицини.

Основные рубрики сборника:1. Проблемы биобезопасности и биозащиты.2. Ветеринарная вирусология и микробиология.3. Эпизоотология и инфекционные болезни.4. Иммунология.5. Патология и морфология в гуманной и ветеринарной медицине.6. Внутренние незаразные болезни и клиническая биохимия.7. Паразитология.8. Ветеринарная фармакология и токсикология. Качество и безопасность животноводческой продукции. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Экологическая и химическая безопасность.9. Биотехнология.10. Краткие и дискуссионные сообщения.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707-20-53,38 (057) 704-10-90
FAX: (057) 704-10-90
admin@vet.kharkov.ua,inform@vet.kharkov.ua
ННЦ «ІЕКВМ», вул. Пушкінська, 83, м. Харків, Харківська область, 61023, Україна