ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник аграрної науки Причорномор’я
Ukrainian Black Sea region agrarian science
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Миколаївський національний аграрний університет
ТОВ «Наукові журнали»
Науки:
сільськогосподарські (13.07.2015) перереєстрація
економічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (16.05.2016) перереєстрація
сільськогосподарські (07.05.2019)
економічні (07.05.2019)
ветеринарні (07.05.2019)
технічні (07.05.2019) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
051 - Економіка (07.05.2019)
071 - Облік і оподаткування (07.05.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (07.05.2019)
073 - Менеджмент (07.05.2019)
075 - Маркетинг (07.05.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (07.05.2019)
133 - Галузеве машинобудування (07.05.2019)
201 - Агрономія (07.05.2019)
202 - Захист і карантин рослин (07.05.2019)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (07.05.2019)
205 - Лісове господарство (07.05.2019)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (07.05.2019)
211 - Ветеринарна медицина (07.05.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.05.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.05.2019)
101 - Екологія (11.07.2019)
181 - Харчові технології (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
208 - Агроінженерія (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19669-9469ПР від 11.01.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2313-092X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2411-9199(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

економічні, сільськогосподарські та технічні науки

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
JOURNAL FACTOR (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
International Journal Impact Factor (IJIFACTOR) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 0 (512) 58-05-95
FAX:
visnyk@mnau.edu.ua,potrivaeva@mnau.edu.ua,kushnareva@mnau.edu.ua
Контактна особа Вiдповiдальний секретар – доктор еконоВiдповiдальний секретар – доктор економічних наук, професор Потриваєва Наталя Володимирiвна,Технічний редактор – Кушнарьова Олена Михайлівна
вул. Георгія Гонгадзе, 9, каб. 210, м. Миколаїв, Миколаївська область, Україна, 54020