РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник аграрної науки
Вulletin of Agricultural Science
останнє оновлення 24-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія аграрних наук України
Науки:
ветеринарні (06.03.2015) не фахове
сільськогосподарські (06.03.2015) не фахове
біологічні (06.03.2015) не фахове
технічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
76 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)
201 - Агрономія (02.07.2020)
202 - Захист і карантин рослин (02.07.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (02.07.2020)
208 - Агроінженерія (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (24.09.2020)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20236-10636ПР від 11.07.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-9377(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення проблем землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, біотехнології, механізації, електрифікації, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробка продукції, економіки

scientific researches of Ukrainian scientists in various branches of agriculture, results of fundamental and applied researches concerning land policy - formation of the market, researches of market in the system of agrarian and industrial complex, agriculture, plant growing, animal industries, forage production, selection-and-breeding work, veterinary medicine, genetics of plants and animals, mechanization, agroecology, radiology, land improvements, processing and storage of agricultural raw material

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 257-40-81
FAX:
agrovisnyk@ukr.net
Контактна особа Гадзало Ярослав Михайлович
вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022, Україна