РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Biosystems Diversity
останнє оновлення 16-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
біологічні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (18.12.2018)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (18.12.2018)
101 - Екологія (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22622-12522 ПР від 24.03.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-8513(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2520-2529(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

Biosystems Diversity публікує рецензовані оригінальні наукові та оглядові статті з усіх аспектів різноманіття в галузі біології та екології від індивідуального до екосистемного рівня. Представлено матеріали, пов'язані з біорізноманіттям, популяційною екологією, еволюційною біологією, екологічною генетикою, багатовидовими угрупованнями, теоретичними моделями, агроекологічними дослідженнями. Ми друкуємо результати польових досліджень і лабораторних експериментів, спостережень у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, міських ландшафтах і агроекосистемах. Пропонуємо авторам представити свої ідеї відносно функціонування біологічних і екологічних систем. Biosystems Diversity фокусується на дослідженнях, що мають високий рівень наукового обґрунтування висновків, презентують нову важливу інформацію для широкого наукового кола. Журнал публікує статті, що стосуються таких фундаментальних розділів біології, як генетика, біохімія, мікробіологія, ботаніка, зоологія та екологія.

Biosystems Diversity publishes peer-reviewed original research and review articles across all aspects of diversity in biology and ecology from the individual to the ecosystem level. We publish papers concerned with biodiversity, population ecology, evolutionary biology, ecological genetics, multi-species communities, conservation biology, theoretical models, agroecological studies, and bioresources management.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Google Scholar
CABI
Ulrichsweb Global Serials Directory
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Universiteitsbibliotheek Gent
WorldCat
University Library Lugano
CEEOL
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Brygadyrenko,
Viktor V.
доктор філософії (біологічні), професор, Department of Zoology and Ecology, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Україна, Дніпро, ORCID: 0000-0002-9448-8232, ResearcherID: B-7287-2015, Scopus ID: 26632836300

Контактні дані

+38-050-939-07-88,+38-093-113-60-63
FAX:
brigad@ua.fm,Guslistyj@i.ua
Контактна особа Бригадиренко Віктор Васильович
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49010, Україна