ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
технічні (13.07.2015)
фізико-математичні (13.07.2015)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (17.03.2020) відмовлено у фаховості
144 - Теплоенергетика (17.03.2020) відмовлено у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7898 від 17.09.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-2897(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7309(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

висвітлення результатів досліджень у галузі механіки суцільних середовищ; математичне моделювання в задачах механіки деформівного твердого тіла та механіки рідини, газу та плазми; застосування чисельних та експериментальних методів до розв’язання задач механіки суцільних середовищ

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef
WorldCat
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Google Scholar
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Advanced Sciences Index (ASI)
Research Papers in Economics (RePEc)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Index Copernicus
WCOSJ
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(056) 776-82-05
FAX:

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Механіко-математичний факультет, кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу (АГМ і ЕМП), вул. Казакова, 18, корп.14, кім. 508, м. Дніпро, 49000, Україна