РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові горизонти
Scientific Horizons
останнє оновлення 23-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Поліський національний університет (Житомирський національний агроекологічний університет )
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
технічні (07.10.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (06.03.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (28.12.2019) перереєстрація
ветеринарні (06.03.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020) перереєстрація
ветеринарні (17.03.2020) перереєстрація
економічні (23.12.2022)
технічні (23.12.2022)
сільськогосподарські (23.12.2022)
ветеринарні (23.12.2022)
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019) перереєстровано
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019) перереєстровано
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (28.12.2019) перереєстровано
073 - Менеджмент (28.12.2019) перереєстровано
075 - Маркетинг (28.12.2019) перереєстровано
076 - Підприємництво та торгівля (28.12.2019) перереєстровано
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019) перереєстровано
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019) перереєстровано
101 - Екологія (28.12.2019) перереєстровано
133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019) перереєстровано
201 - Агрономія (28.12.2019) перереєстровано
202 - Захист і карантин рослин (28.12.2019) перереєстровано
203 - Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство (28.12.2019) перереєстровано
205 - Лісове господарство (28.12.2019) перереєстровано
206 - Садово-паркове господарство (28.12.2019) перереєстровано
208 - Агроінженерія (28.12.2019) перереєстровано
183 - Технології захисту навколишнього середовища (17.03.2020) перереєстровано
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020) перереєстровано
211 - Ветеринарна медицина (17.03.2020) перереєстровано
051 - Економіка (23.12.2022)
071 - Облік і оподаткування (23.12.2022)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (23.12.2022)
073 - Менеджмент (23.12.2022)
075 - Маркетинг (23.12.2022)
076 - Підприємництво та торгівля (23.12.2022)
101 - Екологія (23.12.2022)
133 - Галузеве машинобудування (23.12.2022)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (23.12.2022)
201 - Агрономія (23.12.2022)
202 - Захист і карантин рослин (23.12.2022)
203 - Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство (23.12.2022)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (23.12.2022)
205 - Лісове господарство (23.12.2022)
206 - Садово-паркове господарство (23.12.2022)
208 - Агроінженерія (23.12.2022)
211 - Ветеринарна медицина (23.12.2022)
281 - Публічне управління та адміністрування (23.12.2022)
292 - Міжнародні економічні відносини (23.12.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23134-12974ПР від 19.02.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-2144(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2709-8877(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

висвітлення відомостей у галузі ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, біологіїя, механізації, електрифікації, екології, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробки продукції, економіки

Herald of Zhytomyr National Agroecological University is approved by the Presidium as a scientific edition in which the basic results of theses in agricultural, veterinary, economic and technical sciences can be published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Index Copernicus
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


info@sciencehorizon.com.ua
бульв. Старий, 7, м. Житомир, Житомирська область, 10008, Україна