РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
географічні (16.05.2016) перереєстрація
географічні (17.03.2020)
педагогічні (02.07.2020) відмова
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
106 - Географія (17.03.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (17.03.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020) відмова
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020) відмова
016 - Спеціальна освіта (02.07.2020) відмова

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23967-13807ПР від 11.05.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1728-2721(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-1935(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 521-32-70,+38 (097) 973-10-75,+38 (050) 385-33-37
FAX:
geovisnyk.knu@gmail.com
Географічний факультет, просп. акад. Глушкова 2а, м. Київ, МСП-680