ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Львівського університету. Серія фізична
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
технічні (02.07.2020)
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
Спеціальності:
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14611-3582 Р від 28.10.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1024-588X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2078-7669(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

актуальні проблеми теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики металів, напівпровідників та діелектриків

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(+38 032) 260-04-21
FAX:
visnyk.lnu@gmail.com
Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів, Львівська область, 79005, Україна