ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: System analysis, control and information technology»
Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Системный анализ, управление и информационные технологии
останнє оновлення 07-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (28.12.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
124 - Системний аналіз (28.12.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23778-13618Р від 14.02.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-0023(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2410-2857(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Висвітлюються питання пов’язані з аналізом та математичним і комп’ютерним моделюванням складних техніко-економічних систем. Крім того, приймаються статті присвячені синтезу систем керування технологічними процесами і управління організаційними системами, а також інформаційному забезпеченню складних систем.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Scientific Indexing Services (SIS)
General Impact Factor (GIF)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057)707-66-54,707-61-03
FAX:
bezmenov@kpi.kharkov.ua
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна, каф. системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій